Actuadors

Un actuador domòtic és el dispositiu que realitza l’acció sol·licitada des del controlador domòtic sobre un element de l’habitatge. En conseqüència, aquesta acció pot ser l’obertura d’una comporta, d’una llum o d’una electrovàlvula entre altres.

En el mercat podem trobar diferents tipus d’actuadors. Les diferències són en primer lloc el tipus d’actuador, podent ser binari, binari + persiana i persiana. Seguint, la quantitat de sortides, que poden ser donis de 4, 8, 12, 16 o 24.

Actuadors binaris –> Aquests són actuadors de ON/*OFF, és a dir, fan la funció de relé. El controlador domòtic sol·licita una acció a l’actuador i est modifica la sortida amb un 1 o un 0. Així modifica l’estat de l’element de l’habitatge connectat en aquesta sortida.

Actuador binari + persiana –> Aquest és un altre tipus que ens dóna la possibilitat d’utilitzar les sortides del mateix segons les nostres necessitats. Per al control de persianes necessitem de 2 sortides binàries. En un actuador binari + persiana de 12 sortides binàries, disposarà com a màxim de 6 sortides per a persiana.

Actuador dimmer –> Un altre tipus d’actuador que ens permet la regulació d’un element de l’habitatge connectat en la sortida. Aquest element pot ser, per exemple, una llum regulable, una persiana convencional o una electrovàlvula entre altres.

Actuador de persianes –> Finalment, l’actuador de persianes que, com el seu propi nom indica, ens servirà per a controlar persianes de làmines verticals o horitzontals. Regularem tant les làmines, com la pujada o baixada de la persiana o cortina.

Tots aquests actuadors tenen la possibilitat d’accionar les sortides de forma manual si aquest disposa de l’opció. Normalment s’utilitza per a realitzar proves de funcionament.

This post is also available in: Spanish