Audio multiroom

Diferents entrades i sortides d’àudio ens permeten gestionar la música donis de qualsevol habitació; pujar i baixar volums, canviar entrada d’àudio, etc.

Crear escenes, per exemple escena “descans”, ens baixarà la intensitat de la llum i ens reproduirà la música configurada o enviada.

This post is also available in: Spanish