ESTALVI ENERGÈTIC

CONTROL INTEL·LIGENT

MONITORATGE

EMISIONS CO2

CONTROL INTEL·LIGENT

Gràcies al control automàtic dels aparells i l’anàlisi continuada dels elements exteriors, podem arribar a disminuir entre un 15% i un 40% el nostre consum habitual. D’aquesta forma amortitzem la inversió domòtica en un període molt curt de temps.

MONITORIZACIÓ

Podem analitzar en temps real el consum dels aparells elèctrics. Augments i disminució de temperatures, consum de llum per horaris, activació de la ventilació i molt mes. D’aquesta forma aconseguim optimitzar al màxim el funcionament dels aparells i també un estalvi energètic considerable.

EMISSIONS CO2

Al mateix temps que reduïm considerablement el consum elèctric en la nostra instal·lació, reduïm també les emissions de CO2. Gràcies a la reducció de les emissions, contribuïm directament en el manteniment del nostre planeta. Cal recordar que és el principal causant de l’escalfament de l’atmosfera per l’efecte d’hivernacle.

“Un gra no fa un graner, però ajuda al seu company”

This post is also available in: Spanish