Indoin és una marca del Grup Infordisa. Infordisa es va fundar l’any 1986 per oferir solucions a una nova tecnologia en creixement. Des d’aleshores el nostre objectiu és oferir als nostres clients un servei integral i punter del sistema informàtic, des del mateix manteniment, passant per la compra, implementació, suport i formació del seu personal, cercant sempre la solució que millor s’adapta a les necessitats de cada cas i proporcionant els millors productes del mercat.

Abans de proposar una solució al nostre client, Infordisa, l’analitza detingudament i compara amb altres fabricants. Si el producte no ens satisfà el nostre nivell d’exigència o creiem que és millorable, no forma part de la nostra cartera de productes autoritzats. Per tant, estem completament segurs que els productes que venem compliran les expectatives dels nostres clients, proporcionant un alt grau de producció i un baixíssim percentatge de parada que es tradueix en satisfacció per part de client.

La formació i especialització continua del nostre personal, així com les múltiples certificacions dels fabricants més importants del sector, garanteixen la implementació, suport i formació del sistema informàtic en condicions immillorables i per tant, en un alt rendiment.

Per això, la nostra estratègia d’actuació està basada en els següents principis i compromisos:

  • La satisfacció total de les necessitats dels nostres grups d’interès, complint els seus requisits i expectatives.
  • Conèixer, mantenir actualitzats i complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat, i aquells als quals l’organització se subscrigui voluntàriament.
  • La formació permanent del nostre equip humà, consolidant un equip altament qualificat i motivat que comprengui i respecti en tot moment les mesures de seguretat establertes per l’empresa, conscienciant i fomentant la participació.
  • La millora contínua de la gestió, establint objectius, fites viables i realitzant un seguiment periòdic per controlar el seu compliment i adequació.
  • L’impuls d’una comunicació interna adequada, per difondre les iniciatives d’empresa, assegurant la seva entesa i compliment.
  • La correcta gestió ambiental basada en el consum responsable dels recursos naturals, el control i gestió dels residus generats fomentant la reutilització i el reciclatge, la prevenció de la contaminació i el foment del respecte per l’entorn natural, prioritzant criteris ambientals i la protecció de la salut dels treballadors en la presa de decisions.

Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions, Infordisa es compromet a la millora contínua de l’eficàcia del seu Sistema Integrat de Gestió, basat en les normes UNE-EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001.

Creiem que aquesta és la millor manera de garantir una base consolidada de creixement de l’empresa, i que ens permeti aconseguir beneficis pels nostres clients, els nostres proveïdors, el nostre personal i, en general, per a tota la societat, promovent un desenvolupament ambiental respectuós i sostenible.

 

Firmat a Valls l’u d’abril de 2018

Robert Ferrando

This post is also available in: Spanish