Pulsadors

En una instal·lació ens podem trobar amb polsadors convencionals o capacitius. Per a la instal·lació dels convencionals, cal instal·lar darrere de cada polsador i/o interruptor, una pastilla que ens convertirà el senyal del polsador en senyal KNX.

Trobem diversos tipus de polsadors capacitius, de diferents formes, colors i amb diferents zones de pulsació. Cada zona es programa per a generar una ordre específica, es pot programar i reprogramar les vegades que sigui necessari segons canviïn les nostres necessitats.

Gran part d’ells tenen sensors de temperatura i, alguns, disposen de pantalla per a mostrar tot tipus d’informació.

This post is also available in: Spanish