Sensors

Els sensors són els elements del sistema que recullen les dades externes, per exemple un sensor de lluminositat.

Trobem sensors de llum, de moviment, d’humitat, de fum, de foc, de CO2, d’aigua, etc. Cada sensor es programa per a una funció especifica i se li fa actuar sobre els actuadors perquè obrin o tanquin reixes, tendals, etc.

Ens posem en la següent situació:

Tenim una sala plena de gent realitzant un curs. La multitud genera CO2 i es carrega l’ambient de la sala. Per a solucionar aquest problema, instal·larem un sensor de CO2 perquè ens detecti els ppm de CO2 que tenim a la sala. Si se supera la quantitat especifica de CO2 definida en la programació, farem que obri les reixes de ventilació i ens avisi amb un so en els altaveus.

This post is also available in: Spanish